+34 651882925
Avda. Águila Coronada 76, 29649 Mijas-Costa, Málaga
info@earlybirdinvestments.es

KOOPPROCES

Gids voor het kopen van een onroerend goed in Spanje.

N.I.E.-nummer

De spaanse wetgeving verplicht iedereen die een onroerend goed  koopt of verkoopt in Spanje om een ​​NIE-nummer (Número de Identidad de Extranjeros) te hebben. Vertaald betekent dit “Identificatienummer voor buitenlanders”. Dit document kunt U  verkrijgen bij het ​​lokale politiebureau. Wij kunnen U daarbij begleiden maar U moet fysiek aanwezig zijn om dit te bekomen.

Inschakeling van een advocaat

Het kiezen van de juiste advocaat is een zeer belangrijk onderdeel van het koopproces. Zeker in gedachte houden, dat het goed zou kunnen, dat U met dezelfde advocaat voor enige tijd te maken zou kunnen hebben, daar zij waarschijnlijk namens U moeten handelen voor allerhande zaken omtrent het pand. Zoals in zoveel dingen, de beste manier om iemand te vinden is via aanbeveling.

 

WAARBORG

Zodra  U uw beslissing hebt gemaakt en uw advocaat is  akkoord met de voorwaarden en bepalingen van alles wat  U wordt gevraagd te tekenen, is het tijd om een borg te betalen, om het pand voor U te verzekeren. Dit bedrag is meestal € 3000 op lagere prijzen en 6.000€ tot 10.000€ op hogere prijzen. Dit blijft meestal in handen van de makelaar, om de woning van de markt te nemen tot de compromis wordt ondertekend. Deze voorschotten worden vaak betaald “onder voorbehoud van hypotheek” tot een bepaalde datum. Dit betekent dat kopers een bepaalde hoeveelheid tijd hebben om de financiën te regelen, en zullen hun borg niet verliezen als de hypotheek niet wordt verleend.

COMPROMIS

Het is gebruikelijk voor de koper en verkoper om de details van de aankoop te bevestigen in een compromis. Op dat ogenblik zal de koper  een niet-terugbetaalbaar voorschot van 10% van de aankoopprijs betalen. In de compromis  wordt  vastgelegd wie de verkoper en koper zijn. Er moet vermeld worden dat het onroerend goed wordt verkocht vrij van alle lasten, voorrechten en hypotheken, en een datum  bepaald voor het tekenen van de akte, hierdoor heeft de koper voldoende tijd om het saldo te betalen.  Dit voorschot dient te worden overgeschreven naar een derde rekening van  uw advocaat, waar het zal blijven tot de verkoop is afgerond.

Vóór de ondertekening, moet uw advocaat controleren dat er geen achterstallige belastingen verschuldigd zijn op de eigendom en dat de oorspronkelijke registratie in orde is.

AKTE

De notaris is de laatste fase in het kopen van een Spaans onroerend goed. Beide partijen moeten aanwezig zijn bij de notaris op de datum bepaald in de compromis. Op dit moment moet het saldo van de aankoopprijs worden betaald, en  wordt  de  akte verleden. Voor hypotheken wordt een afzonderlijke akte opgesteld, en de uitstaande hypotheken moeten ook worden geannuleerd op dit ogenblik. Zodra de aktes zijn ondertekend zullen zij vervolgens worden voorgelegd aan het kadaster voor de registratie.

VOLMACHT

Als U niet zeker bent in Spanje te kunnen zijn om de akte te ondertekenen of de aankoop af te sluiten, wordt er vaak gebruikt gemaakt van een algemene volmacht  om een wettelijke vertegenwoordiger in Spanje te benoemen. Het document is in een standaard formaat, waarin  de acties die uitgevoerd kunnen worden door de houder, met inbegrip van het kopen en verkopen van onroerend goed, staan​​. Een notaris kan de voorbereiding van de relevante formulieren en kopieën voor u afdrukken, met behoud van het originele document in zijn kantoor. Het enige document dat vereist is om een volmacht op te stellen  is een nationaal identiteitsbewijs of paspoort van zowel de ‘gever’ en ontvanger ‘.